Medlemmar


Detta är en sida för våra medlemmar, där medlemmarna kan beställa utrustning samt se medlemsförmånerma! Ifall du vill ansöka medlemskap till QTBMC, se Kontaktuppgifter sidan.


Vi har fått ett nytt system för att hålla upp en portal till våra medlemmar - då allt är färdigt kommer vi att dela ut inloggningskoder till alla medlemmar så att de kan logga in till sidan för att komma åt material och komma åt viktig information!

 angdagar