Toimintakertomus


Queen’s Town Bikers MC r.f.  verksamhetsberättelse för år 2013


Föreningen har under sitt femte verksamhetsår arbetet väl för att uppnå dess syfte, dvs. att främja motorcykelåkning som hobby, förmågan att manövrera motorcykel och trafikkultur bland medlemmarna.

 

Årsmötet hölls 22.3.2013. Vid årsmötet konstaterades att föreningen hade 57 medlemmar. Till styrelsen valdes Ragnar Lundqvist (ordf.), Dick Stenstrand, Bo-Anders-Rosenqvist, Stefan Antell och Leif Andersson. Förslaget till verksamhetsplan godkändes. Mötet beslöt att bibehålla medlemsavgiften vid 12 €.

 

Under säsongen har föreningens medlemmar gjort utfärder runt i Östra Nyland på tisdagar. Antalet deltagande medlemmar har varierat, vanligtvis mellan 10 till 15 medlemmar.

 

Ett femtontal medlemmar deltog i Bruksrundan anordnad av Ekenäs-Tammisaari Touring (ETTMC) i slutet av maj. Veckoslutet 7-9.6 ordnades en långtur till Åboland med övernattning i Erstan och Dragsfjärd. Antalet deltagare var 18. Den 10 augusti anordnade föreningen sin egen åktur, ”Landsbygdsrundan”. Betalande deltagare uppsteg till 101 personer. Turen resulterade i ett välkommet ekonomiskt överskott på ca 1100 €, vilket till en del berodde på sponsorernas bidrag. Tillställningen uppmärksammades väl av ortens svenskspråkiga dagstidning. Söndagen 1.9 var an långtur planerad för medlemmarna men denna inhiberades p.g.a.dåligt väder. Säsongavslutningen hölls 19.10 vid Havshotell Mäntyniemi, där knappt ett trettiotal medlemmar avec deltog.  

 

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsåret. Arbetsutskottet för rundan  har under ledning and Leif Andersson sammanträtt flera gånger för att förbereda rundan.

 

Föreningen har fått totalt 9 nya medlemmar och totala antalet medlemmar är nu 66.