Verksamhetsberättelse

Queen’s Town Bikers MC r.f.  verksamhetsberättelse för år 2016

Föreningen har under sitt åttonde verksamhetsår arbetat för att uppnå dess syfte, dvs.att främja motorcykelåkning som hobby, förmågan att manövrera motorcykel och höja trafikkulturen bland medlemmarna.

Årsmötet hölls 19.3.2016 på Ölvin. Till styrelseordförande valdes Leif Andersson. Till styrelsemedlemmar valdes Börje Helenius, Stefan Antell, Sören Jöns och Anders Stenberg. Till suppleanter valdes Boje Rosenqvist och Uffe Lindroos. Till verksamhetsgranskare valdes Rod Hurmerinta och suppleant Teddy Nielsen. Förslag till verksamhetsplan godkändes. Mötet beslöt att höja medlemsavgiften till 15 €.

 Under säsongen har föreningens medlemmar gjort utfärder i Östra Nyland på tisdagar. Antalet deltagare har varierat mellan 5 och 20 medlemmar.

Föreningens medlemmar deltog i Bruksrundan som Ekenäs-Tammisaari Touring ordnade den 20-22.5. Årets Mc-träff ordnades i Lappträsk och Lovisa av vår egen förening 1-3.7. Mc-medlemmar från Raseborg, Österbotten och vår egen förening deltog. Vi besökte Fredrikshamn och Svartholm. Middag på Bistro Cantor. Grillfest på Hanhi i Lappträsk bjöd föreningen på. Lördagen den 20.8. ordnade vi vår egen Lovisa-runda med ett 80-tal deltagare från olika håll i Finland. Den 22.10  höll föreningen säsongavslutningsfest på Gamla Degerby Gillet med många deltagare. Det bjöds på välkomstdrink och middag. Den 19.11 hölls en gemensam julfest i Nokia Eden där Raseborgarna, Österbottningarna och QTBMC-medlemmarna deltog.

År 2016 hade föreningen 67 medlemmar. Ekonomin är god och visar en summa 6135,28 e på kontot 1.2.2017.

Lovisa 1.3.2017