Historia


Började med att några medlemmar började träffas på tisdagar och göra åkturer runt i bygden. Med tiden kom tankarna att grunda en en förening.

Föreningen grundades på sommaren 2009 i Lovisa på restaurang Stella. Konstituerande mötet hölls och föreningen registrerades sommaren 2009. På det konstituerande mötet beslöts också om föreningens lagstadgar och paragrafer.

Föreningens styrelse består av fem medlemmar och första styrelsemötet hölls 12 november 2009.

Saaristokierroksen puuhamiehet ja naiset1