Föreningen

Ordförande: Ulf Lindroos / 0400542378 / ulf.lindroos56@gmail.com

Viceordförande: Mikael Lindroos / 0400717203 / lindroos595@gmail.com

Sekreterare: Ralf Koho / 0403586228 / koho.ralf@gmail.com

Kassör: Kjell Widlund / 0400747809 / kjell.teudor@sulo.fi

Medlem: Peter Larsén / 0407590037 / larsenjpo@gmail.com